Café Menu

WEEKDAY MENU (menu  subject  to  change)
Mon-Thurs – 8 am to 3 pm
Fri-Sun – 8am to 6pm

DRINK MENU (subject to change)